Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ŞIRNAK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2024 TERCÜMAN İLANI
  06.10.2023

  T.C.
  ŞIRNAK
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
                                                   
    İ  L  A  N  

   

  Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca "Komisyonlar, tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin komisyon başkanlığına müracaat etmelerini 15 Ekim tarihine kadar ilân eder." hükmü getirilmiştir.
  Bu kapsamda, 2024 yılı Tercüman Listesinin hazırlanması için aşağıdaki şartlara haiz olanların 31 EKİM 2023 günü mesai bitimine kadar bizzat Şırnak Adli Yargı Adalet Komisyonuna veya Komisyona göndermek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına dilekçeleri ve ilgili belgeler ile birlikte müracaat etmeleri halinde talepleri Adli Yargı Adalet Komisyonunca değerlendirilecektir.
  A) Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemelerinde hangi diller ve işaret dilinde ihtiyaç duyulan tercümanlar; 

  DİLLER    :
  1- Kürtçe
  2- Arapça    
  3- Zazaca
  4- Farsça
  5- İngilizce
  6- Almanca
  7- Fransızca
  8- Soranice
  9- Rusça
  10- Bulgarca
  11- Romence
  12- Leh Dili
  13- Sağır ve Dilsizler için İşaret Dili,

  B) Müracaat edeceklerde aranacak nitelikler: 
      Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
  c) En az ilkokul mezunu olması,
  ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
  d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
          
    

   

                                  Serdar ASLAN
                        Adalet Komisyonu Başkanı

   

  Ekler : 

   

  Tercümanlık Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.

  Başvuru İçin Dil Beyanı için TIKLAYINIZ

  Adres Beyanları İçin TIKLAYINIZ.

  Adres

  Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanat Sokağı Hükümet Konağı Yanı Merkez/Şırnak

  Telefon

  Tel : 0 486 216 1002

  Faks : 0 486 216 2883

  E-Posta

  sirnakcbsisaretadalet.gov.tr