ŞIRNAK T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ (BAYAN-ERKEK) İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU, HEMŞİRE, ELEKTRİK TEKNİSYENİ VE AŞÇI SINAVINI KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
  27.07.2021

  T.C.
  ŞIRNAK
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  ŞIRNAK T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ (BAYAN-ERKEK) İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU, HEMŞİRE, ELEKTRİK TEKNİSYENİ VE AŞÇI SINAVINI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

   Komisyonumuzca 28 Mayıs 2021 tarihinde Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için yapılan Sözleşmeli (Bayan - Erkek) İnfaz ve Koruma Memurluğu, Hemşire, Elektrik Teknisyeni ve Aşçı alımına ilişkin yapılan mülakat sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır. Sınav sonucu başarılı olan asil adayların aşağıda belirtilen evrakları 06  Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Komisyonumuz olacak şekilde APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

  Adaylardan İstenilen Belgeler :
  - Diploma ASLI veya NOTER Onaylısı,
  - KPSS Sonuç Belgesi,
  - Askerlik Durum Belgesi,
  - Aile bireylerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)
  - Mal Bildirim Formu (ekte mevcut),
  - Eşlerinin İş Durumuna İlişkin Beyanı, (ekte mevcut)
  - Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyanı (ekte mevcut),
  - Sağlık Kurulu Raporu;
  * Sağlık Kurulu Raporu tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınmalıdır.
  * Sağlık Kurulu Raporuna mutlaka "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, veya bedensel özürlü olmadığı; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunup bulunmadığına, İnfaz ve Koruma Memuru / Hemşire / Elektrik Teknisyeni / Aşçı olur" ilişkin hususların yazılması,
  * Ayrıca özellikle psikiyatri uzmanının imza ve kaşesinin mutlaka sağlık kurul raporunda bulunması gerekmektedir.
  Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 27/07/2021
      
  EKLER: 
  - Mal Bildirim Beyannamesi indirmek için Tıklayınız.
  - Eşlerinin iş durumuna ilişkin beyanı indirmek için Tıklayınız.
  - Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyanı indirmek için Tıklayınız.

  SONUÇ SORGULAMA EKRANI 

   

  T.C. Kimlik No
  Doğum Tarihi
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanat Sokağı Hükümet Konağı Yanı Merkez/Şırnak

  Telefon

  Tel : 0 486 216 1002

  Faks : 0 486 216 2883

  E-Posta

  sirnakcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu