Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ŞIRNAK T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU
  05.10.2023

  T.C.

  ŞIRNAK
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  ŞIRNAK T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

   

  Komisyonumuzca 19-20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için yapılan Sözleşmeli (Erkek-Bayan) İnfaz ve Koruma Memurluğu ile Aşçı alımına ilişkin yapılan mülakat sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

  Adaylardan İstenilen Belgeler :
  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilir.)
  - Kimlik fotokopisi,
  - 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
  - Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerliğini yapmış ise Askerlik Şubesinden alınmış terhis belgesi, askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
  - Aile bireylerini gösterir vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
  - Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)
  - Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu (1 adet fotoğraflı),
  (Form İçin Tıklayınız)
  - Mal Bildirim Formu,(Form İçin Tıklayınız)
  - Eşlerinin İş Durumuna İlişkin Beyanı,(Dilekçe İçin Tıklayınız)
  - Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyanı,Dilekçe İçin Tıklayınız)

  - Sağlık Kurulu Raporu;

   * Sağlık Kurulu Raporu tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınmalıdır.

  - Sağlık kurulu raporu alabilmeleri için Komisyonumuzca resmi sevk yazısı yazılacaktır. Bu nedenle başarılı olan asil adayların aşağıda belirtilen iletişim numarasından komisyon personeli ile irtibata geçmeleri,

  - Sağlık kontrolünden sonra düzenlenen kurul raporunun, adayın Sağlık Kuruluşundan elden alarak Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

  * İnfaz ve Koruma Memurları için Sağlık Kurulu Raporunda mutlaka: "Adalet Bakanlığı memur sınav, atama ve nakil yönetmeliği ile ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü infaz ve koruma memuru ünvanında atanacaklarda aranan sağlık şartları yönetmeliği ve ekine göre ilgili ünvanda yurdun her yerinde görev yapabilir. durum bildirir raporudur. İttifakla karar verildi." hususların yazılması,

  * Aşçı için Sağlık Kurulu Raporunda mutlaka: “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı Aşçı olur. durum bildirir raporudur. İttifakla karar verildi."hususların yazılması,

  * Özellikle psikiyatri uzmanının imza ve kaşesinin mutlaka sağlık kurul raporunda bulunması gerekmektedir.

  Sınav sonucu başarılı olan asil adayların yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde 20/10/2023 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar Komisyonumuza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

  Aksi takdirde Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca "Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvuramayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz." hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek belgeler dikkate alınmayacak olup adaylara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

  Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 05/10/2023

   

   

   

  Bilgi için : 0 486 216 10 02 (D:149)

   

   

   

  TCKİMLİKNO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanat Sokağı Hükümet Konağı Yanı Merkez/Şırnak

  Telefon

  Tel : 0 486 216 1002

  Faks : 0 486 216 2883

  E-Posta

  sirnakcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu