ŞIRNAK ZABIT KATİPLİĞİ VE ŞOFÖR İLE ŞIRNAK, CİZRE VE SİLOPİ İCRA KATİPLİĞİ SINAVINI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR
  27.08.2021

  T.C.
  ŞIRNAK
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  ŞIRNAK ZABIT KATİPLİĞİ VE ŞOFÖR
  İLE ŞIRNAK, CİZRE VE SİLOPİ İCRA KATİPLİĞİ
  SINAVINI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

   Komisyonumuzca 27 Mayıs 2021 tarihinde Şırnak Zabıt Katipliği ve Şoför ile Şırnak, Cizre ve Silopi İcra Katipliği için yapılan mülakat sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır. Sınav sonucu başarılı olan asil adayların aşağıda belirtilen evrakları 03  Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Komisyonumuza APS posta yolu ile veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.
  Adaylardan İstenilen Belgeler :
  - Diploma ASLI veya NOTER Onaylısı,
  - KPSS Sonuç Belgesi,
  - Kimlik Fotokopisi, 
  - Biyometrik 2 adet Fotoğraf (Erkek Aday İçin Takım Elbise ve Kravatlı),
  - Bilgisayar Sertifikası ya da Transkript (İcra ve Zabıt Katibi adaylar için), 
  - Sürücü Belgesi (Şoför adaylar için),
  - Askerlik Durum Belgesi,
  - Aile bireylerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)
  - Mal Bildirim Formu (ekte mevcut),
  - Eşlerinin İş Durumuna İlişkin Beyanı (ekte mevcut)
  - Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyanı (ekte mevcut),
  - Sağlık Durumuna İlişkin Beyanı (ekte mevcut),
  - 3 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Not: Arşiv Araştırma Formunun bilgisayar ortamında 3 nüsha olarak hazırlanması, tüm nüshalara vesikalık fotoğraf yapıştırılması, belirtilen tüm alanların eksiksiz olarak doldurulmaları ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir.)

  Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 27/08/2021
      
  EKLER: 
  - Mal Bildirim Beyannamesi indirmek için Tıklayınız.
  - Sağlık durumuna ilişkin beyanı indirmek için Tıklayınız
  - Eşlerinin iş durumuna ilişkin beyanı indirmek için Tıklayınız.
  - Güvenlik ve Arşiv Araştırma formunu indirmek için Tıklayınız
  - Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyanı indirmek için Tıklayınız.

  SONUÇ SORGULAMA EKRANI 
   

  T.C. Kimlik No
  Doğum Tarihi
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanat Sokağı Hükümet Konağı Yanı Merkez/Şırnak

  Telefon

  Tel : 0 486 216 1002

  Faks : 0 486 216 2883

  E-Posta

  sirnakcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu